Apr 30th 2016年5月特别优惠

尊敬的用户,      4月:      *洛杉矶WX机房新增亚洲优化PCCW线路;      *洛杉矶WX机房新增电信优化CN2线路;      *OpenVZ洛杉矶机房也已切换至CN2线路;      *洛杉矶PR机房新增亚洲优化线路;      ... Read More »

Apr 9th 2016年4月特别优惠

      近期,由于大量的客户涌入,造成了VPS上的各种问题,和合作商家方面也没有沟通好,导致出现了较多的问题,给用户造成了不便,还请多包涵。在此,给各位道歉和说声:对不起。       目前#5 | #8 | #6 机房已增加服务节点,IO问题已大幅改善。      ... Read More »